dilluns, 29 d’octubre de 2012

Jornada Escola Rural


El dissabte 27 d’octubre es reuniren  als Serveis Educatius de l’Anoia més de quaranta docents de tot Catalunya per parlar del futur de les escoles rurals.
La inauguració comptà amb la presència de la Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, Anna Bacardit, i continuà amb ponències d’Antoni Zabala i Francesc Buscà, seguides d’un debat sobre si les metodologies participo-actives milloren l’aprenentatge de l’alumnat.
A la tarda hi hagué tres grups de debat:
  • Agrupament de les escoles, itinerants, plantilles i legislació.
  • Formació, desenvolupament i reconeixement professional.
  • Metodologies