dilluns, 14 de juny de 2010

Correcció d'errada

El curs "2-Competències bàsiques: treballar les competències matemàtiques" del Toni Monclús, té un horari de 9.30 a 13.00 h. de dilluns a divendres, tal i com consta a la "Distribució d'Activitats".