Inscripcions i pagament teatreFORMA D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DE LES ENTRADES


Forma de Pagament:

·         Trucar al CRP de l’Anoia i apuntar-se (93.804.04.53). No per correu electrònic.

·         Els socis/es podran apuntar-se fins al dia 23 de setembre. Els no socis/es a partir del dia 23 fins el 30 de setembre.  (Els associats també es poden apuntar fins el dia 30 de setembre, en ocasió de places vacants)

·         Una vegada us hàgiu apuntat, cal realitzar l’ingrés o transferència (pagament de l’import de les entrades) al següent compte corrent, indicant el nom i cognoms de les persones que assistiran a l’obra:

CC IBAN: ES75 0081 0365 2000 0296 9003

·         Aquest pagament es pot fer en qualsevol oficina del Banc de Sabadell indicant el número de compte i el nom de la persona/es que assistiran a l’obra, o bé, mitjançant transferència bancària.

·         Últim dia de pagament al Banc, tant per als socis/es com no socis/es, serà el dia 30 de setembre.

·         Només es compraran les entrades de les persones que hagin realitzat el pagament al banc.

·         En el cas de no poder assistir el Grup de Mestres no farà el retorn de l’import de les entrades. En tot cas, es pot trucar al CRP i demanar si hi ha persones en llista d’espera.

·         Ja no es cobrarà l’import de les entrades en el bus com es feia anteriorment.